Programi u vrtiću

Img
img
img
img
img
img
img
img
img

Montessori program

Alternativni program prema koncepciji Marie Montessori provodi se u Dječjem vrtiću Ciciban u dvije odgojne skupine; jedna u Vidrićevoj 2, druga u Kolarevoj 39.

Što je Montessori pedagogija?

Montessori pedagogija je svjetski priznata pedagoška koncepcija koja ima jedinstven pristup tehnici učenja i koja je obilježena krilaticom: “ Pomozi mi da učinim sam“. Ono što razlikuje Montessori pristup od drugih je tzv. pripremljena okolina, poseban Montessori pribor i individualizirani rad s djecom. Montessori program je verificiran od Ministarstva prosvjete i športa i kao takav ravnopravan s drugim pedagoškim koncepcijama koje sadržava Programsko usmjerenje predškolskog odgoja i obrazovanja.

Polazišta Montessori pedagogije

Montessori pedagogija u svom središtu ima dijete, polazi od njegovih potreba i osigurava mu takvu sredinu u kojoj može razviti sve svoje potencijale. Stvaranje ovakvih uvjeta potiče dijete na igru i učenje tijekom njegova najosjetljivijeg razvojnog razdoblja. Istovremeno stvaraju se uvjeti u kojima djeca u trećoj i četvrtoj godini počinju čitati, pisati i usvajati osnovne računske operacije.

Područja rada u Montessori pedagogiji

Neposredni rad s djecom odvija se integrativno kroz nekoliko područja: jezik i govor, matematika, osjetilnost, samostalnost, kozmički odgoj , likovnost i glazbeni odgoj.

Montessori odgojiteljice

U skupinama rade odgojiteljice sa završenom Montessori edukacijom i međunarodnom MEPI - Montessori educational programs international diplomom: odgojiteljica savjetnica Dijana Čorak, Adela Šoljan, Andrea Hranilović, Marija Trumbetaš, Mirjana Orlić i Jelka Nuić.

Montessori odgojiteljice u svom radu, osim obaveznih Montessori vježbi koriste i druge suvremene metode rada koje omogućavaju poticanje i razvoj svih djetetovih kapaciteta.

Suradnja s roditeljima

Posebna pažnja u radu posvećuje se stvaranju dobrih partnerskih odnosa s roditeljima koji se zasnivaju na povjerenju i međusobnom uvažavanju. Vodeći se krilaticom da je Montessori način života i s ciljem boljeg razumijevanja Montessori metode organiziraju se roditeljski sastanci na kojima smo prezentiraju vježbe i rad Montessori priborom. Roditelji imaju mogućnost boravka u skupini, a kroz radionice i druženja sudjeluju u neposrednom odgojno obrazovnom procesu.

Više informacija na našoj web stranici MONTESSORI GRUPE